كدهای خطای مودم
جمعه 23 بهمن 1388 ساعت 11:24 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست Mr.pouria ..... | ( نظرات )


600 - اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.
601 - راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
602 - Port هم اكنون باز است، كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمایید.
603 - بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است.
604 - اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
605 - نمی تواند اطلاعات Port را تعیین كند .
606 - Port متصل نمی شود .
607 - ثبت وقایع بی اعتبار می باشد .

608 - مودم پیدا نمی شود.
609 - نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
610 - بافر غیر معتبر است.
611 - راهیاب در دسترس نیست .

612 - راهیاب اختصاص داده نشده .
613 - فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
614 - سرریزی بافر .
615 - Port پیدا نشده است .
616 - یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
617 -Port هم اكنون قطع می باشد .
618 - Port باز نمی شود.
619 - Port قطع می باشد .
620 - هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
621 - نمی توان فایل دفتر تلفن را باز کرد .
622 - نمی توان فایل دفتر تلفن را بارگذاری کرد .
623 - نمی توان ورودی دفتر تلفن را پیدا کرد .
624 - نمی توان روی فایل دفتر تلفن نوشت .
625 - اطلاعات غیر معتبر در دفتر تلفن مشاهده می شود .
626 - رشته را نمی توان بارگذاری كرد .
627 - كلید را نمی توان پیدا کرد .
628 - Port قطع شده .
629 - ارتباط شما از کامپیوتری که شماره گیری کرده اید قطع شد.
630 - کامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نمی کند.
631 - Port توسط كاربر قطع شد .
632 - اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
633 - مودم برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است .
634 - نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .
635 - خطای ناشناخته .
636 - دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637 - رشته نمی تواند تغییر یابد .
638 - زمان درخواست به پایان رسیده است .
639 - شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640 -خطای NetBIOS .
641 -سرور نمی تواند منابع NetBIOS را اختصاص دهد .

642 - یكی از اسامی NetBIOS هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت شده .
643 -Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد .
644 - شما popus شبكه را دریافت نخواهید كرد .
645 - Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است. (توضیح بیشتر )
646 - حساب در این موقع روز اجازه ورود ندارد .
647 - حساب قطع می باشد .
648 - اعتبار کلمه عبور تمام شده است .
649 - حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد .
650 - سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
651 - مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است .
652 - پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653 - ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
654 - یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید .
655 - ماکرو در قسمت فایل INF مشاهده نمی شود .
656 . ماكرو در فایل INF شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد .
657 - فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود .
658 - اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659 - فایل INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .
660 - فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
661 - فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
662 - تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .
663 - فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .
664 - نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 - Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.
666 - مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند .
667 - فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
668 - اتصال از بین رفته است .
669 - پارامتر به كار برده شده در فایل INI رسانه بی اعتبار می باشد .
670 - نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI رسانه بخواند .
671 - نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند .
672 - نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند .
673 - نمی تواند كاربر را از روی فایل INI رسانه بخواند .
674 - نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI رسانه بخواند .
675 - نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI رسانه بخواند .
676 - خط اشغال می باشد .
677 - شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678 - پاسخی وجود ندارد .
679 - نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680 - خط تلفن وصل نیست . 681 - یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682 - Writing section name با مشكل روبرو شده است .
683 - Writing device type با مشكل روبرو شده است .
writing device name -684 با مشكل روبرو می باشد .
685 - Writing maxconnectbps با مشكل روبرو شده است .
686 - Writing maxcarrierBPSبا مشكل روبرو شده است .
687 - Writing usage با مشكل روبرو شده است .
688 - Writing default off با مشكل روبرو شده است .
689 - Reading default off با مشكل روبرو شده است .
690 - فایل INI خالی ست .
691 - دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد . 692 - سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
693 - Binary macro با مشكل روبرو شده است -
694 - خطای DCB یافت نشد .
695 - ماشین های گفتگو آماده نیستند .
696 - راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو شده است .
697 - Partial response looping با مشكل روبرو شده است .
698 - پاسخ نام كلیدی در فایل INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
699 - پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
700 - فرمان متصل به فایل INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
701 - دستگاه به یك میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
702 - پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد .
703 - در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است .
704 - شماره اشتباه callback .
705 - مشكل invalid auth state .
706 - Invalid auth state با مشكل روبرو شده است .
707 - علامت خطایاب . x. 25
708 - اعتبار حساب تمام شده است . 709 - تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد .
710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
711 - Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید

712 - درگاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
713 - مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
714 - كانال های ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
715 - به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
716 - پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
717 - آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
718 - مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
719 - PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
720 - پروتكل های كنترلppp پیكر بندی نشده اند .
721 - همتای PPP پاسخ نمی دهد .
722 - بسته PPP بی اعتبار می باشد .
723 - شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
724 - پروتكل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد .
725 - IPX نمی تواند روی درگاه dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
726 - پروتكل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود .
727 - نمی توان به فایل TCPCFG DLL دست یافت .
728 - نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند .
729 - SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود .
730 - ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد .


مرتبط با: آموزشی ,


xyTune


eMech


لیست ایمیل های رایگان با ظرفیت های بالا
جمعه 23 بهمن 1388 ساعت 11:22 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست Mr.pouria ..... | ( نظرات )


امروزه دوره ایمیل های مگابایتی تمام شده و جای خو را به ایمیل های گیگابایتی داده اند و کسی پیدا نمیشه که از کم بودن حجم پست الکترونیکی خود شکایت داشته باشه . ولی خیلی خوب بود اگر به جای یک گیگابایت ایمیل رایگان یه گیگابایت هاست رایگان می دادند! :-) در زیر لیست ایمیل های رایگان با حجم های بالا را جمع کردم شما هم اگر سایتی سراغ دارید بگویید تا به این لیست اضافه کنم .

ظرفیت: 2 گیگابایت
نام:
Aventure mail
آدرس: www.aventuremail.com
وابسته به: www.aventurehost.com

ظرفیت: 1 گیگابایت
نام:
Gmail
آدرس: https://gmail.google.com
وابسته به : www.google.com

ظرفیت: 1 گیگابایت
نام:
walla
آدرس: www.walla.com

ظرفیت: 1 گیگابایت
نام:
spymac
آدرس: www.spymac.com

ظرفیت: 1 گیگابایت
نام:
lycos maill
آدرس: www.lycos.co.uk/email
وابسته به : www.lycos.co.uk

ظرفیت: 1 گیگابایت
نام:
maktoob
آدرس: www.maktoob.com

ظرفیت: 1 گیگابایت
نام:
Rediff maill
آدرس: http://mail.rediff.com
وابسته به : www. rediff.com

تازگیا امتحانشون نکردم اگه امتحان کردین برای بقیه بنویسید تا استفاده کنند


مرتبط با: آموزشی ,


xyTune


eMech


حذف عضویت از گروه های یاهو
پنجشنبه 22 بهمن 1388 ساعت 12:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست Mr.pouria ..... | ( نظرات )
برای اینکه این ایمیل ها واستون ارسال نشه باید ایمیل خودتون رو از لیست اعضای گروه مورد نظر حذف کنید. برای حذف عضویت مراحل زیر رو به ترتیب انجام بدین باشد

1) به آدرس http://groups.yahoo.com رفته و با زدن لینک Sign In ، با همان آیدی که عضو گروه شدید در یاهو لاگین کنید ، در سمت چپ صفحه ای که بعد از لاگین باز خواهد شد جدولی وجود دارد به نام My Groups که گروههایی که شما با آن آیدی در آنها عضو هستید را نشان میدهد ، روی لینک گروهی که میخواهید از آن خارج شوید کلیک کنید.

2) صفحه اصلی گروه باز میشود ، در بالای صفحه و زیر بنر تبلیغاتی شما آیدی خود را مشاهده میکنید که یک لینک با نام Edit Membership در کنار آن موجود است ، آن را کلیک کنید

3) در صفحه جدید باز شده مشخصات عضویت شما وجود دارد ، به پایین ترین نقطه صفحه بیایید و در منتها الیه سمت راست صفحه دکمه ای با نام Leave Group را کلیک کنید

4) در صفحه بعد از شما می پرسد که آیا برای حذف عضویت مطمئن هستید ؟ شما هم دوباره دکمه Leave Group را کلیک کنید.

تبریک میگم ، شما موفق شدید از این گروه مزخرف و به درد نخور حذف عضویت کنید !!

مرتبط با: آموزشی ,


xyTune


eMech


ورود به ایمیل
پنجشنبه 22 بهمن 1388 ساعت 11:12 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست Mr.pouria ..... | ( نظرات )


به آدرس https://login.yahoo.com/config/mail?.intl=us بروید.

-در قسمت Yahoo ID ایمیل خود را وارد كنید.

-در قسمت password كلمه ی عبور خود را وارد كنید.

-گزینه ی sign in  را كلیك كنید.

 

             مرتبط با: آموزشی ,

برچسب‌ها: ورود به ایمیل , یاهو ,

xyTune


eMech


ساخت ایمیل در یاهو
پنجشنبه 22 بهمن 1388 ساعت 11:08 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست Mr.pouria ..... | ( نظرات )

ابتدا وارد سایت yahoo شوید.   www.yahoo.com  و به قسمت Email بروید.  www.edit.yahoo.com 

                                                                                                                             1. tell us about your self (درباره خودت به ما بگو):شما در بخش my name (نام من) باید نام كامل خود را بنویسید.

-در قسمت gender (جنسیت) باید جنسیت خود را معلوم كنید .male (مرد)   female (زن)

-در قسمت birthday (تولد) تاریخ تواد خود را بنویسید. year (سال) - day (روز) -select month (یعنی ماهی كه به دنیا آمده اید)   توجه : سن خود را بالا تر از 18 سال بزنید.

-در قسمت I live in (من زندگی میكنم در ) نام كشور خود را انتخاب كنید.

-   توجه : برای این كه كد پستی نخواهد كشور kiribati را انتخاب كنید.

2-select an ID and password (انتخاب كن یك نام كاربری و كلمه عبور) :در قسمت Yahoo ID and Email نام ایمیل خود را انتخاب كنید.            شما می توانید پسوند ایمیل خود را تغییر دهید.

-در قسمت password (كلمه عبور) رمز خود را وارد كنید.

-در قسمت Re-type password (رمز را دوباره تایپ كن) شما باید كلمه عبور را دوباره تایپ كنید.

3.in case you forget your ID and password (اگر شما نام كاربری و رمز عبورتان ار فراموش كردید)

-altemate Email  نام ایمیل یكی از دوستان یا بستگان خور را باید بنویسید. 

-security questio (سوال امنیتی) در این قسمت یك سوال را انتخاب و به آن جواب دهید.

- در قسمت security question نیز دوبا ره یك سؤال انتخاب و به آن جواب دهید.

تا اگر چیزی را فراموش كردید yahoo این سؤالات را از شما می پرسد و اگر درست جواب دهید اطلاعات را به شما میدهد

-your answer (جواب شما) در هر دو شما باید جواب سؤالتان را بنویسید.

4_just a couple more detail

-type the code shown (كد نمایش داده شده را بنویسید) شما باید آنچه را می بینید تایپ كنید.

5_ do you agree (آیا شما موافقید) شما باید گزینه را پر كنید .

سپس  گزینه ی  create my account  را كلیك كنید.                                       

مرتبط با: آموزشی ,


xyTune


eMech
 
موضوعات
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic